QEX, a.s.

O NÁS

 

Spoločnosť QEX, a.s. vznikla v roku 1990 a patrí medzi jednu z prvých akciových spoločností na Slovnesku, ktoré vznikli po roku 1989.  Spoločnosť podniká v oblastiach bankovej techniky, vyvolávacích a parkovacích systémov, výroby reklamy a prenájmu reklamných plôch, digitálnych technológií a v oblasti servisných služieb. Viac ako 40 profesionálov v štyroch regionálnych pobočkách na Slovensku zabezpečuje kvalitu dodanej služby, rovnako aj flexibilitu na požiadavky našich zákazníkov.


 

HISTÓRIA

1990
Vznikla spoločnosť Q-EX Trading, a.s. so sídlom v Trenčíne, a to ako ôsma akciová spoločnosť v Slovenskej republike. 
Od počiatku sa venovala výrobe reklamných predmetov, službám v oblasti reklamy a dodávkam bankovej techniky. 

1993 - 1994

V dôsledku rozširovania portfólia služieb vznikla ďalšia dcérska spoločnosť, EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica. Zameriava sa najmä na dodávku stavieb a interiérov na kľúč.
Pre priblíženie sa klientom boli založené obchodné kancelárie v Bratislave a Košiciach. V zahraničí boli založené dcérske akciové spoločnosti: EUROPEUM Moskva, EUROPEUM Kyjev, EUROPEUM Sofia.
Po stabilizovaní sa na trhu s bankovou technikou a reklamnou vedenie spoločnosti odstúpilo od ťažko riaditeľných a kontrolovateľných zahraničných spoločností a sústredilo sa na podnikanie so sídlom na Slovensku a v Čechách.

1999

Spoločnosť sa presťahovala do terajšieho sídla spoločnosti vzhľadom na potrebu väčších priestorov, parkovania a výhodnejšej polohy pri diaľničnom navádzači.

2008

Tento rok bol najúspešnejším rokom v histórii spoločnosti, kedy Q-EX dosiahol viac ako 330 mil. SKK  obratu. Celá skupina dosiahla obrat cca 750 mil. SKK.

Máj 2010

Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene mena spoločnosti na QEX, a.s.; pre verejnosť sme sa pomlčky zbavili dňom zápisu zmeny v obchodnom registri, t.j. 19.06.2010.

Máj 2011

Vyčlenenie exportných aktivít z portfólia divízie Systémy a vytvorenie novej divízie Export zameranej výhradne na vývoz trezorov. Reorganizácia tímu divízie Systémy za účelom jeho zdynamizovania a posilnenia obchodného potenciálu.
Vytvorenie najväčšej siete digitálnych citylightov na Slovensku umiestnených v najnavštevovanejších nákupných centrách.

2015 – 2016

Posilňovanie spolupráce so silnými zahraničnými partnermi: SCANCOIN, QMATIC, CALE, ARCA, MOOD, PROLITEC a skvalitňovanie produktového portfólia takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Výsledkom týchto aktivít bol úspešná produktová výstava pre klientov, ktorej sa zúčastnilo viac ako 60 významných obchodných partnerov z oblastí financií, retailu, health care aj verejnej správy.

Manažérske zmeny na konci ktorých došlo k vytvoreniu partnerskej spoločnosti QEXport s.r.o, ktorej podnikanie sa zameriava na výrobu a predaj časových pokladní, rovnako aj vývoj trezorovej techniky pre spol.SCANCOIN.

SÚČASNOSŤ

Rozširovanie a obmena siete digitálnych citylightov na viac ako 120 plochách v nákupných centrách. Neustály tlak na inovácie a pridanú hodnotu riešení pre našich klientov.


 

DIVÍZIA REKLAMA

Divízia Reklama ponúka inovatívne služby v oblasti marketingovej komunikácie, reklamy firemných zákazníkov a propagácie ich produktov. Historicky sa orientuje na výrobu špeciálnych reklamných predmetov, postupne rozšírila služby až po dnešnú ponuku najkomplexnejšieho portfólia výrobkov a služieb v oblasti reklamy. Klienti majú možnosť využiť riešenia v oblasti reklamy od čiastočných (ako sú reklamné poradenstvo, design, grafika), cez exkluzívne digitálne produkty až po komplexné administrovanie reklamných projektov a outsourcing marketingovej komunikácie.

DIVÍZIA SYSTÉMY

Divízia Systémy je lídrom na trhu v oblasti HW i SW riešení spracovania hotovosti  a Customer Flow Management (CMF) riešení. Ďalšími produktovými oblasťami sú trezorové systémy, výroba infokioskov na mieru, Audience Measurement a Digital Signage - systémy pre diaľkovú správu prezentácií a pod.

Zastupujeme špičkové nadnárodné značky ako SCANCOIN,  QMatic, ARCA , Bellcon, Beabloo alebo Moodmedia,  čo zaručuje vysokú kvalitu a profesionalitu riešení. Medzi nosných zákazníkov patria bankové inštitúcie, mobilní operátori i korporácie z odvetvia „utilities“.

DIVÍZIA PARKING

Spoločnosť QEX, a.s. distribuuje produkty Cale už viac ako 20 rokov. Dohromady sme nainštalovali parkovacie automaty Cale MP 104 vo viac ako 12-tich mestách po celom Slovensku v celkovom počte viac ako 130 ks. Divízia Parking spoločnosti QEX, a.s. sa, okrem iného, zaoberá aj dodávkou a inštaláciou automatických závorových systémov.

DIVÍZIA SERVIS

Divízia Servis je podpornou a realizačnou divíziou vyššie menovaných divízií. Jej 4 servisné strediská tvoria nevyhnutnú súčasť spoločnosti pre zabezpečenie požadovanej kvality a objemu dodávok v rámci celej SR s možnosťou poskytovania nadštandardných úrovní SLA služieb.