QEX, a.s.

O NÁS

HISTÓRIA

1990
Vznikla spoločnosť Q-EX Trading, a.s. so sídlom v Trenčíne, a to ako ôsma akciová spoločnosť v Slovenskej republike. 
Od počiatku sa venovala výrobe reklamných predmetov, službám v oblasti reklamy a dodávkam bankovej techniky. 
1993 - 1994
V dôsledku rozširovania portfólia služieb vznikla ďalšia dcérska spoločnosť, EUROPEUM, a.s. Nová Dubnica. Zameriava sa najmä na dodávku stavieb a interiérov na kľúč.
Pre priblíženie sa klientom boli založené obchodné kancelárie v Bratislave a Košiciach. V zahraničí boli založené dcérske akciové spoločnosti: EUROPEUM Moskva, EUROPEUM Kyjev, EUROPEUM Sofia.
Po stabilizovaní sa na trhu s bankovou technikou a reklamnou vedenie spoločnosti odstúpilo od ťažko riaditeľných a kontrolovateľných zahraničných spoločností a sústredilo sa na podnikanie so sídlom na Slovensku a v Čechách.
1999
Spoločnosť sa presťahovala do terajšieho sídla spoločnosti vzhľadom na potrebu väčších priestorov, parkovania a výhodnejšej polohy pri diaľničnom navádzači.
2008
Tento rok bol najúspešnejším rokom v histórii spoločnosti, kedy Q-EX dosiahol viac ako 330 mil. SKK  obratu. Celá skupina dosiahla obrat cca 750 mil. SKK.
Máj 2010
Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene mena spoločnosti na QEX, a.s.; pre verejnosť sme sa pomlčky zbavili dňom zápisu zmeny v obchodnom registri, t.j. 19.06.2010.
Máj 2011
Vyčlenenie exportných aktivít z portfólia divízie Systémy a vytvorenie novej divízie Export zameranej výhradne na vývoz trezorov. Reorganizácia tímu divízie Systémy za účelom jeho zdynamizovania a posilnenia obchodného potenciálu.
Vytvorenie najväčšej siete digitálnych citylightov na Slovensku umiestnených v najnavštevovanejších nákupných centrách.

SÚČASNOSŤ
V súčasnosti spoločnosť poskytuje svoje služby na trhu prostredníctvom dvoch základných organizačných zložiek: divízia Reklama, divízia Systémy & Servis.

DIVÍZIA REKLAMA
Ponúka inovatívne služby v oblasti marketingovej komunikácie, reklamy Vašej spoločnosti a propagácie Vašich produktov. Historicky sa orientuje na výrobu špeciálnych reklamných predmetov. Postupne rozšírila služby až po dnešnú ponuku najkomplexnejšieho portfólia výrobkov a služieb v oblasti reklamy. Klienti divízie majú možnosť využiť riešenia v oblasti reklamy od čiastočných (ako sú reklamné poradenstvo, design, grafika), cez exkluzívne digitálne produkty až po komplexné administrovanie reklamných projektov a outsourcing marketingovej komunikácie.
Divízia Reklama je lídrom na trhu v oblasti komplexnosti portfólia reklamných produktov a služieb.

DIVÍZIA SYSTÉMY
Prináša  sofistikované systémy (systémové riešenia) pre zefektívnenie a bezpečnosť procesov a Vašich klientov. Historicky sa táto divízia orientuje na sieťových zákazníkov, pre ktorých zabezpečuje aj nepretržitú servisnú podporu. Pri dodávkach zákaziek využíva okrem samostatne vyvinutých systémov aj spoluprácu s renomovanými  zahraničnými partnermi.  
Divízia Systémy & Servis je lídrom na trhu v oblasti bankovej techniky a bankových systémov.