QEX, a.s.

Testy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zariadenia a k nim prislúchajúce verzie firmvéru (FW) spolu s identifikačným číslom zariadenia a dátumom testu v jednej z národných bánk.

Identifikačné číslo zariadenia (mohli by sme ho nazvať aj identifikačné číslo testu) sa zmení po vykonaní nového testu (opätovného pretestovania zariadenia) v prípade, ak bola výrobcom zariadenia vykonaná zmena vo FW zariadenia. Pokiaľ žiadna zmena vo FW zariadenia nebola vykonaná, t.j. verzia FW sa nemení, tak identifikačné číslo zariadenia zostáva nezmenené, zmení sa iba dátum testu.

Dátum testu je platný 1 rok alebo do odhalenia nevhodnosti FW, t.j. napríklad detekčný FW v zariadení nie je schopný odhaliť falzifikát. Po dobe jedného roka alebo po zistení nezrovnalostí je zariadenie s konkrétnym identifikačným číslom zariadenia vyradené zo zoznamu testov.

Dôležité odkazy:
Úspešne otestované typy zariadení na spracovanie bankoviek
Zoznam otestovaných zariadení na overenie pravosti bankoviek
Zoznam otestovaných zariadení na overovanie pravosti mincí
("Consolidated list of coin-processing machines successfully tested or declared to conform" zo stránky ec.europa.eu)

Tabuľka aktualizovaná dňa: 28.6.2017

Typ zariadeniaID zariadeniaVerzia FWVerzia Euro menyDátum testuPostup na overenie verzie FW
BellCon Evision (DT)V 05ES1+ES2 5€28.03.2012Na spodnej strane zariadenia pri komunikačnom konektore je nálepka s verziou FW v tvare "V.xx". Napr.: "V.05"
BellCon Evision 4D409000055009C16ES1+ES2 5€,10€,20€10.02.2016Po zapnutí overovača sa na displeji zobrazí C15. Číslo za C je číslo FW verzie, v tomto prípade 16.
BellCon Evision SD409000059935C03ES1+ES2 5€,10€,20€,50€10.05.2016Po zapnutí overovača sa na displeji zobrazí C01. Číslo za C je číslo FW verzie, v tomto prípade 01.
BellCon Evision SD409000079984C04ES1+ES2 5€,10€,20€04.05.2017Po zapnutí overovača sa na displeji zobrazí C01. Číslo za C je číslo FW verzie, v tomto prípade 02.
BellCon Supervision mc40900007458108.015.00ES1+ES2 5€,10€,20€,50€04.05.2017Setup / Service / dole v spodnom riadku je zobrazená verzia "Software ver.: xx.xx", napríklad "01.13".
BellCon Supervision mc2409000059946FW: 01.18, DM: 01.18ES1+ES2 5€,10€,20€10.05.2016Setup / Service / dole v spodnom riadku je zobrazená verzia "Software ver.: xx.xx", napríklad "01.13".
BellCon Supervision mc2409000079962FW: 01.20, DM: 01.24ES1+ES2 5€,10€,20€03.05.2017Setup / Service / dole v spodnom riadku je zobrazená verzia "Software ver.: xx.xx", napríklad "01.13".
BellCount S715102000059968001.201ES1+ES2 5€,10€,20€,50€03.05.2017Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
BellCount V510409000059924C40ES1+ES2 5€,10€,20€,50€10.05.2016Po zapnutí zariadenia sa v prvom riadku na displeji zariadenia zobrazí verzia FW, napr. C39.
BellCount V510409000079995C40-2ES1+ES2 5€,10€,20€,50€04.05.2017Po zapnutí zariadenia sa v prvom riadku na displeji zariadenia zobrazí verzia FW, napr. C39.
CashTester CT 330409000019696C30ES1+ES2 5€28.03.2013Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí C30.
CashTester CT 331409000048986C18ES1+ES2 5€,10€,20€05.08.2015Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí C18.
CashTester CT 400/4000 (EUR, USD, GBP, CHF, HUF, PLN)409000019776V4.04ES1+ES2 5€28.03.2013Po zapnutí zariadenia sa na displeji na 7s zobrazí "Selft test Please wait" a následne "Ready V4.04".
DORS 220žiadnaES101.01.2008Po zapnutí zariadenia sa na displeji na 0.5 s zobrazí "Firmware: Ver.1.01.16".
DeLaRue/Talaris/Glory EV8650 EII+ (3DUVIR)409000024158DT-02-32ES1+ES2 5€08.12.2013Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
DeLaRue/Talaris/Glory EV8650 EIII+409000029200DT-05-27ES1+ES2 5€16.04.2014Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
DeLaRue/Talaris/Glory EV8650 MC5DT-05-27ES1+ES2 5€10.01.2013Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
DeLaRue/Talaris/Glory NVision UB101000048861Detector: 14.11.v, Mena: EUR 6ES1+ES2 5€,10€,20€11.08.2015Prihláste sa ako ľubovoľný užívateľ, stlačte tlačidlo system, zvoľte 2. informácia o verzii, následne zvoľte 5. procesor detektora / xx.xxx, napríklad "14.11u".
DeLaRue/Talaris/Glory NVision UB101000048883Detector: 14.11.z, Mena: EUR 6ES1+ES2 5€,10€,20€10.08.2015Prihláste sa ako ľubovoľný užívateľ, stlačte tlačidlo system, zvoľte 2. informácia o verzii, následne zvoľte 5. procesor detektora / xx.xxx, napríklad "14.11u".
KISAN Newton F101000054132Main: 7.4, Reco: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€11.11.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000051184Main: 7.4, Reco.: 7.5 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000055645Main: 7.5, Reco.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€10.03.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton F101000062018Main: 7.6, Reco: 7.7 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€29.05.2017Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000054064Main: 7.4, Reco: 7.6ES1+ES2 5€,10€,20€27.06.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000051174Main: 7.4, Reco.: 7.5 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000055657Main: 7.5, Reco.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€10.03.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
KISAN Newton V102000062008Main: 7.6, Reco: 7.7ES1+ES2 5€,10€,20€,50€29.05.2017Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačidlo Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin DTC 9A0294AD BOARD 1.0- - -30.09.2016Stlačiť Set, následne zvoliť Information a zvoliť Software information. Potvrdiť cez ENTER.
ScanCoin SC 12A0295verzia 6- - -30.09.2016Postupne stlačte F + 6 + 0 + ENTER - horný riadok displeja SCXXD 6.XX (toto je verzia), napríklad ver. 6.
ScanCoin SC 1510 EV8.BES1+ES2 5€10.12.2009Vypnúť zariadenie. Stlačiť a držať AD-tlačítko a zapnúť zariadenie. Po zobrazení uvoľniťMain AD tlačítko, napríklad Main V8/Displ. 7T.
ScanCoin SC 1610 EV409000020508Main software v11, Display v01ES1+ES2 5€18.04.2013Vypnúť zariadenie. Stlačiť a držať AD-tlačítko a zapnúť zariadenie. Po zobrazení uvoľniťMain AD tlačítko, napríklad Main V8/Displ. 7T.
ScanCoin SC 202A0296 verzia 6- - -30.09.2016Postupne stlačte F + 6 + 0 + ENTER - horný riadok displeja SCXXD 6.XX (toto je verzia), napríklad ver. 6.
ScanCoin SC 22A0297verzia 6- - -30.09.2016Postupne stlačte F + 6 + 0 + ENTER - horný riadok displeja SCXXD 6.XX (toto je verzia), napríklad ver. 6.
ScanCoin SC 2200 ActiveA0298verzia 2- - -30.09.2016Verzia je zobrazená 2vXX zobrazená malým písmom vľavo pod názvom SCAN COIN keď je triedička zapnutá a je v režime SUPERV, napríklad ver. 2.
ScanCoin SC 8100409000042149EUR 001.110ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
ScanCoin SC 8100409000063429EUR 001.201ES1+ES2 5€,10€,20€,50€29.05.2017Len špeciálnym programovým vybavením (technik).
ScanCoin SC 8200 F101000054085Main: 7.4, Auth.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 F101000062052Main: 7.6, Auth.: 7.7 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€,50€29.05.2017Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 V102000054075Main: 7.4, Auth.: 7.6 (EUR)ES1+ES2 5€,10€,20€29.04.2016Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC 8200 V102000062042Main: 7.6, Auth.: 7.7ES1+ES2 5€,10€,20€,50€29.05.2017Zapnúť zariadenie, stlačiť tlačitko Function vľavo dolu a opísať Main a Reco ver. Potom stlačiť Back, napríklad Main 2.00/Reco 1,50 EUR.
ScanCoin SC ContovitA02013.02- - -22.06.2016Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC ContovitA02863.03- - -22.06.2016Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Contovit E2, SortovitA03343.03- - -13.06.2017Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Contovit E2, SortovitA03333.02- - -13.06.2017Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Contovit, SortovitA01132.23- - -22.06.2016Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Sortorex, ContorexA02853.03- - -22.06.2016Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
ScanCoin SC Sortorex, ContorexA02033.02- - -22.06.2016Service menu - Software - Version. Otvorenie menu žltým tlačítkom, pohyb modrým tlačítkom vpravo, potvrdenie zeleným tlačidlom a opustenie menu cez červené tlačidlo. Príklad: o E2_UC223.eu5_sk...319,20A0. Číslo za UC udáva číslo verzie.
SeeTech iHunter102000065648V 45.4 | NCES1+ES2 5€,10€,20€,50€26.10.2016Aktuálna verzia sa zobrazí po zapnutí zariadenia počas prvej časti self testu, napríklad V 30.8.
SeeTech iHunter102000040864V 45.3ES1+ES2 5€,10€,20€24.05.2016Aktuálna verzia sa zobrazí po zapnutí zariadenia počas prvej časti self testu, napríklad V 30.8.
Talaris/Glory Ntegra Fitness101000077992EUR_F: 4.8ES1+ES2 5€,10€,20€,50€23.03.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.x
Talaris/Glory Ntegra Fitness101000063086EUR_F: 4.6ES1+ES2 5€,10€,20€,50€17.05.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.x
Talaris/Glory Ntegra Standard102000047224EUR 4.0ES1+ES2 5€,10€,20€23.02.2016V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.x
Talaris/Glory Ntegra Standard102000063112EUR: 4.7ES1+ES2 5€,10€,20€,50€26.04.2017V nastavení zariadenia cez Supervisor menu 2/2 / Information je zobrazená verzia FW, napr. 5.9.x