QEX, a.s.

Svetelná reklama

Svetelná reklama:

Označenie prevádzky či budovy svetelným nápisom je zárukou toho, že budete viditeľní.
Ponúkame Vám nápisy z jednotlivých nasvietených alebo podsvietených písmen, reklamné tabule a panely  rozličných rozmerov s grafikou aplikovanou translucentnými fóliami alebo špeciálnymi celoplošne tlačenými fóliami.
Realizácia označenia svetelnou reklamou je vždy prispôsobená požiadavkám zákazníka, berie ohľad na jasnosť, zrozumiteľnosť prvku a kontinuitu s miestom umiestnenia reklamy. Dôraz kladieme aj na ekonomickú stránku a preferujeme používanie LED diódových prvkov.
Navrhujeme, dodávame a inštalujeme  sortiment typov tvarov a materiálových vyhotovení. Samozrejmosťou je vizualizácia pred samotnou výrobou označenia.
 


Dokumenty k stiahnutiu:

  Katalóg orientačných systémov