QEX, a.s.

Qmatic - Orchestra

Vyvolávací systém Vám umožní zlepšiť služby pre zákazníkov a efektívnosť Vašej organizácie. Orchestra je v súčastnosti najvýkonnejší SW pre vyvolávacie systémy, poskytuje centralizované riešenie pre viaceré pobočky bez potreby lokálneho servera. Vďaka vyvolávaciemu systému môžete dosiahnuť nákladovo efektívnejšie služby zákazníkom a optimalizáciu pracovného času zamestnancov. Napomáha k vytvoreniu bezstresovej a priateľskej atmosféry, čo zvyšuje celkovú spokojnosť zákazníkov aj zamestnancov. Vyvolávací systém poskytuje štatistické výstupy, vďaka ktorým môžete optimalizovať chod Vašej prevádzky.

 

 • Najvýkonnejší SW na trhu navrhnutý pre korporátne prostredie – portálové riešenie 
 • Kompletné „web based“ riešenie (žiadny lokálny SW)
 • Centralizovaný reporting
 • Centralizovaný „Customer Flow managment“
 • Flexibilný systém, možnosť rýchlych zmien, keď sú potrebné
 • Systém na vytvorenie optimálnych procesov v organizácií a sledovanie ich dodržiavania
 • Systém minimalizujúci operačné a prevádzkové náklady
 • Riešenie určené pre samostatné veľké pobočky, alebo pre sieť   pobočiek
 • Všetky nastavenia a administratíva sa uskutočňuje centrálne,

                 Napr. okamžité pridanie novej služby na všetky, alebo vybrané pobočky

 • Všetky nastavenie sa dejú vo web prostredí
 • Počítanie, recepcia, administrácia, všetko sledovateľné a nastaviteľné  cez browser

                 Nie je potrebný lokálny PC/server (bez údržby)

                 Nie je potrebná lokálna inštalácia SW

                 Nie je potrebná návšteva pobočiek (nastavenia)

 • Všetky štatistické dáta sú zhromažďované na jednom centrálnom mieste

                 Ľahké pre tvorbu analýz a pre správu cenných informácií zo všetkých pobočiek na 1 centrálnom mieste