QEX, a.s.

Počítačky mincí

Mincovú techniku rozdeľujeme do dvoch tried :

Počítačky mincí s overovaním pravosti mincí:
Sú schopné zrátať mix mincí jednej meny – a to hodnotu aj počet ks. Taktiež dokážu vytriediť jeden nominál.

•    DTC1/ DTC2
•    CONTOVIT
(na objednávku s min. odberom 10 ks)

Počítačky mincí bez overovania  pravosti mincí:

•    SC 303 / SC 313
•    SC 350 / SC360
•    SC 3003 Universal