QEX, a.s.

Počítačka bankoviek / gastrolístkov NC 7100

Počítačka bankoviek / gastrolístkov NC 7100 

Rýchla, presná, spoľahlivá počítačka bankoviek s overovaním pravosti + počítačka gastrolístkov
-    Kompatibilná s novou 5€, 10€ a 20€ bankovkou
-    Jednoduchá na obsluhu
-    Veľkosť písma na displayi je nastaviteľná,
-    Počítačka má výstup na externú obrazovku
-    K počítačke je dodávaný SW na počítanie gastrolístkov, ktorý sa inštaluje do PC 
-    Počítačka skenuje gastrolístky a číta čiarový kód na nich. V čiarovom kóde je aj údaj o nominálnej hodnote gastrolístkov
 

ŠPECIFIKÁCIA  
   
Počítanie mixu + počítanie gastrolístkov Áno
Maximum inštalovaných mien 12
Identifikácia falzifikátov IR skenovanie v celej ploche bankovky, MG, MT, UV, UV, IR,
  magnetizmus, farba, výška, šírka a hrúbka bankovky (3D)
Systém podávania Trecí mechanizmus
Rýchlosť počítania Počítanie kusov -  1500 bankoviek/min
Hodnotové počítanie, triedenie 1200 bankoviek/min 
Kapacita podávača 500 bankoviek / gastrolístkov
Kapacita výstupu 250 bankoviek / gastrolístkov
Kapacita výstupu vrátených bankoviek 100 bankoviek
Orientácia bankoviek 4
Možnosť rozšírenia Externý displej, externá tlačiareň
Napájanie 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Spotreba EE Max. 150 W
Rozmery (š x v x h) [mm] 330 x 350 x 330
Váha 18 kg

 

Základné charakteristiky SW pre počítanie a kontrolu gastrolístkov – počítanie počtu ako aj nominálnej hodnoty gastrolístkov
Príjem dát

  • Príjem načítaného čiarového kódu s on-line výstupom na obrazovku.
  • Uloženie načítaných kódov do súboru s prednastaveným názvom a typom.
  • Možnosť otvoriť už načítaný súbor a ďalej doplniť ďalším načítavaním gastrolístkov. 

Výstupy 
Kontrolná súpiska - v priebehu načítania umožňuje zobraziť napr. kontrolu časti dávky (jedného vydavateľa).

  • Tlač súpisky pre stravovaciu spoločnosť.
  • Export dát do originálnej súpisky stravovacej spoločnosti.
  • Tlač súpisky za všetkých vydavateľov (stravovacie spoločnosti).

Servisné funkcie
Nastavenie dátových adresárov.

  • Nastavenie hlavičky pre  výstupný tlačový formulár.
  • Zobrazenie a nastavenie posledného spracovávaného súboru (ďalší štart programu automaticky ponúkne o 1 vyšší).
  • Nastavenie komunikačného protokolu pre sériové rozhranie ....
  • Nastavenie kontroly platnosti gastrolístkov 

Nastavenie automatických funkcií aplikácie (zmazanie duplicitných kódov, aut. Generovanie výstupného súboru apod.).