QEX, a.s.

Parkovací systém s automatickou pokladňou

Nestačí Vám samostatné riešenie automatických závor? Potrebujete aby za vstup na Vaše parkovisko dokázali ľudia platiť mincami, bankovkami či bezhotovostne? QEX Parking Vám ušije na mieru aj takéto riešenie. Jedná sa o kombináciu automatických závorových systémov a automatickej samoobslužnej pokladne.

Proces parkovania: 

Pri vstupe zákazník obdrží parkovací lístok s čiarovým kódom (vydá vstupný terminál), následne pri ukončení parkovania pristúpi k automatickej pokladni, kde naskenuje čiarový kód a bude vyzvaný k úhrade parkovného. Úhrada je možná prostredníctvom hotovosti (bankovky, mince) alebo prostredníctvom niektorej formy bezhotovostnej platby (platobná karta s čipom, bezkontaktná platobná karta). Po uhradení hodinovej tarifiy za čas strávený na parkovisku (výška tarify nastaviteľná podľa Vášho priania) má zákazník určitú dobu na odchod z parkoviska (zväčša býva táto doba nastavená na 15-20 min, samozrejme záleží len na Vás, akú dobu ponecháte svojim zákazníkom na odchod). Ak zákazník neopustí parkovisko po uplynutí tejto doby, bude mu opätovne účtovaná hodinová tarifa.

Kontakt:

Ing. Roman Tylka

+421 903 476 832

parking@qex.sk