QEX, a.s.

Fakturačné údaje

IČO: 00587257
DIČ: 2020383013
IČ DPH: SK2020383013

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s.
č.ú.: 6622855000/1111
IBAN: SK3511110000006622855000
BIC (SWIFT Code): UNCRSKBX​


Napíšte nám

 *
 *
 *

 * 
 *

 * Povinný údaj