QEX, a.s.

Cash Management pre banky a sprac. centrá

CashWebCommunity (CWC) riešenia   dodávané v spolupráci so spoločnosťami Transtrack a Gunnebo

CWC poskytuje rôzne riešenia pre  každého partnera dodávateľského reťazca hotovosti a spája ich, integruje procesy a dovoľuje online spoluprácu medzi centrálnou bankou, komerčnými bankami, CiT, poskytovateľmi servisu a retailom. 

Všeobecné výhody, ktoré riešenie poskytuje pre jednotlivých partnerov:
•    šetrí partnerom čas
•    vylepšenie profitability
•    možnosť poskytovania nových služieb 
•    zníženie nákladov CIT spoločnosti 
•    zníženie nákladov na prevádzku
•    online spolupráca s vašimi zákazníkmi
•    ponuka inventárneho managementu pre komerčných zákazníkov
•    znižovanie rizika krádeží
•    znižovanie rizika presunu zodpovednosti
•    zníženie rizika hotovostného úbytku
•    optimalizácia objednávok

Riešenie poskytuje pre retailerov služby s pridanou hodnotou:
•    ATM Management
•    Retail Cash Management
•    Call Management
•    Cash Center Automation
•    Transport Automation
•    Key Management
•    Domestic & Foreign Currency Management

CashWebCommunity (CWC) Software
CWC je modulárny štandardný software produkt pre end-to-end cash management v rámci dodávateľského reťazca hotovosti. Tento web-based cash management software je zvlášť navrhnutý na vylepšenie efektívnosti, viditeľnosti, sledovateľnosti, bezpečnosti, dosiahnutie optimálnych peňažných zásob  a zníženia nákladov na hotovsť

CWC je vysoko konfigurovateľný, web-based pre online spoluprácu medzi subjektmi a ľahko integrovateľný s 3. stranou a podnikovými systémami.. Tento softvér poskytuje moduly pre všetky hlavné obchodné oblasti dodávateľského reťazca hotovosti a plne integruje procesy, dosahovaním najlepšej možnej pridanej hodnoty.