QEX, a.s.

ARCA CM18

Trezorová recyklačná pokladňa s kontrolou kvality bankoviek

-    Kompletná fyzická ochrana hotovosti
-    Certifikované trezory
-    Kontrola prístupov užívateľov
-    Bezpečná komunikácia
-    Programovateľné časy prístupov
-    Tichý alarm
-     Monitorovanie a aktualizácie na diaľku

Fakty o novej generácii v recyklovaní peňazí:

Možnosti vzdialenej správy. Monitorovacie funkcie riadenia pre optimalizovanú prácu s hotovosťou. Riadenie porúch zariadenia. Schopnosť programovať a nakonfigurovať jednotku. Proaktívne riadenie preventívnej návštevy údržby. Online aktualizácia firmware a šablón pre bankovky cez bezpečné pripojenia.

Integrovaný dotykový displej:

Integrované rozhranie dotykovej obrazovky. Toto účelové rozhranie umožňuje operátorovi vykonávať operácie v režime offline a poskytuje pomoc používaním videozáznamov. Zjednodušuje údržbu a riešenie porúch. Pomáha užívateľovi pochopiť funkcie zariadenia bez nutnosti študovať návod na použitie.

Fyzická a logická bezpečnosť:

UL291, CEN L, CEN lll sú trezory so štandardnými možnosťami podlahového zakotvenia. Využívajú alarmové snímače a bezpečnostné zámky. Otváranie trezora môže byť kontrolované softvérom.
Možnosť bezpečného komunikačného softvéru (TCP/IP V6-IPSEC) prostredníctvom špecializovanej Windows CE dosky.
Možnosť zavesiť jednotku na pravú alebo ľavú stranu dverí.

Recyklácia – vklady a výdaje hotovosti:

-    vklady / výdaj v sériách až 200 bankoviek (bez obmedzenia na transakciu)
-    zväzky bankoviek môžu obsahovať ľubovoľnú podporovanú menu/ v ľubovoľnom poradí nominálnej hodnoty
-    vkladová rýchlosť až 5 bankoviek za sekundu
-    dávkovacia rýchlosť až 7 bankoviek za sekundu

Počítanie a triedenie:

-    jednoduché a štandardné počítanie,
-    triedenie podľa hodnoty bankoviek ,
-    ATM počítanie,
-    kontrola pravosti a opotrebenia,
-    senzory snímajúce celú bankovku,
-    UV a infračervené svetlo,
-    magnetické a ultrazvukové senzory,
-    čítačka môže uložiť až 16 menových definícií, z ktorých 4 môžu byť aktívne,
-    čítačka môže uložiť až 32 definícií nominálnych hodnôt pre jednu menu.

Kapacita:

-    štandard CM18: 8 recyklačných kaziet - až 500 bankoviek v 1 kazete (4000 bankoviek spolu),
-    CM18T: 8, 10 alebo 12 recyklačných kaziet - až 500 bankoviek v 1 kazete (6000 bankoviek spolu).

Pripojenia:

-    RS232, USB 2.0 alebo TCP/IP pre komunikáciu alpikácie,
-    RS232 pre voliteľné doplnky
-    USB 2.0 alebo TCP/IP pre servisné aktualizácie

CM18 predstavuje najpokročilejší TCR, ktorý je v súčasnosti dostupný s najmenším pôdorysom.. 


Dokumenty k stiahnutiu:

  cts-cm18.pdf